Home > Onze visie

Communicatie = de bloedbaan van onze samenleving

We communiceren allemaal. Al ons handelen is communicatie. De organisatie waar jij werkt functioneert door communicatie. Communicatie verbindt. Wij verbinden mensen met elkaar. Die verbinding stelt mensen in staat samen doelen te halen. Focus op doelen zorgt voor meer resultaat.

Communicatie: essentieel, onderschat en verwaarloosd
Gaat er in je organisatie iets mis? Dan ligt dat vaak aan tekortschietende communicatie. Communicatie is dus ook moeilijk. Omdat iedereen er zijn eigen ideeën over heeft.

Communicatie: instrument voor contact en verbinding tussen mensen
Deze opvatting geldt binnen een organisatie. Maar ook tussen organisatie en haar omgeving. Contact en verbinding dienen jouw persoonlijke doelen en doelen van je organisatie:

  • effectiever werken;
  • een sterk merk uitstralen;
  • duurzame relaties aangaan.

Communicatie: kijk verder dan de ratio
Veel inspanningen van communicatieprofessionals richten zich op het produceren en verspreiden van rationele boodschappen. Maar communicatie gaat tussen mensen. Mensen hebben hun eigen drijfveren, emoties en opvattingen. Zij geven met empathie betekenis aan communicatie. Irrationeel!

Communicatie in een irrationele omgeving: onze uitdaging
Je begrijpt wat er in de context speelt. En dan? Probeer antwoorden te vinden op deze vragen:

  • Hoe functioneren mensen in hun omgeving? Welke invloed heeft dat op hun functioneren?
  • Hoe kun je die mensen en organisaties communicatiever maken?
  • Kunnen we grenzen verleggen en verdieping vinden? Ja, dat kunnen we. Dat zit in onze genen.

Communicatie: welke rol krijgt de communicatieprofessional?
Jij krijgt een rol die veel verder gaat dan het produceren en verspreiden van boodschappen. Wij zien een communicatieprofessional als medewerker met deze toegevoegde waarde:

  • Je hebt talent om mensen en organisaties te begrijpen in hun context.
  • Je kunt de context vertalen naar communicatieve consequenties.
  • Je kunt daar vervolgens ook acties aan verbinden en die (laten) communiceren.

X