22 mei 2017 Nieuws

Van der Hilst Communicatie: centrum in een netwerk van professionals

Nieuw tijdperk in training en opleiden communicatieprofessionals

Maandag 22 mei  2017 ondertekenden Simone Dorreboom (40) en Casper Berkhout (41) de officiële koopakte voor Van der Hilst Communicatie. Daarmee krijgt het communicatieopleiding- en adviesbureau na 29 jaar weer een nieuwe directie die, net als hun voorgangers, het bedrijf meenemen in de nieuwe tijdperken van het communicatievak.

Steeds vaker blijkt communicatie een doorslaggevende factor bij succesvolle organisaties. Daarnaast gaan de ontwikkelingen binnen het vakgebied steeds sneller. Organisaties, afdelingen en professionals zoeken naar deze nieuwe wegen. Van der Hilst Communicatie speelt daarop in. De vorm en inhoud van het aanbod verandert wel.

Simone: “Doordat we vaak in organisaties aanwezig zijn met visie- en strategietrajecten weten we goed wat er leeft in organisaties en bij professionals. Wij helpen ze daarbij. Daarnaast is onze kennis van de dagelijkse praktijk heel waardevolle input voor onze opleidingen en trainingen.”

Directie Van der Hilst - Casper Berkhout en Simone Dorreboom

Opleidingen zijn de backbone
Van der Hilst Communicatie heeft de afgelopen 30 jaar zo’n 15.000 communicatieprofessionals opgeleid. Het meest bekend zijn de A, B, C en D opleidingen. Beroepsopleidingen op verschillende beroepsniveaus. Dit is de backbone, maar het aanbod verandert hard.

Casper: ”We starten aankomend najaar met vernieuwde versies van onze opleidingen; korter, compacter, intensiever. En, inspelend op een veelgehoorde wens onder onze cursisten, de groepen worden kleiner. Het was een hele puzzel om dat voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt!”

Steeds vaker maatwerk
Naast opleidingen over een langere periode, organiseert Van der Hilst ook één- of tweedaagse trainingen op diverse gebieden. Het bureau biedt trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit; zoals kort en bondig spreken en adviseren. Maar ook trainingen op het gebied van visie, beleid en strategie; zoals crisiscommunicatie, gedragsverandering en interne communicatie bij veranderingen. Steeds vaker vinden die trainen ook in-company plaats en wordt het programma helemaal op maat gemaakt.

Van der Hilst groeit door
Van der Hilst Communicatie is in 1974 opgericht door Henk van der Hilst, toen nog als opleidingsinstituut voor voorlichters en pr-functionarissen. Hans Dorreboom en Tjalling Damming bouwden het instituut uit tot een bureau waarin opleiden én trainen, coachen en advies een stevige plek kregen. Die pijlers blijven en daar bouwen Simone en Casper op verder. Het vaste team van Van der Hilst is klein en bestaat uit zeer ervaren adviseurs/trainers en een goed op elkaar ingespeeld backoffce team. Groei ziet Van der Hilst in het uitbouwen van een netwerk van communicatieprofessionals waar de beste persoon ‘on the job’ ervaringen en kennis deelt met professionals die daarnaar op zoek zijn.


Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInGoogle+Email to someonePrint this page
X