13 november 2017 Nieuws

Al meer dan 15 jaar is de D opleiding een begrip in ons vak. Afgelopen zomer hebben we deze oude bekende in een nieuw jasje gestoken. Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak! We hebben twee startmomenten per jaar; februari en september.

De D opleiding iets voor jou?
Herken je dat Communicatie steeds meer een verbindende rol vervult bij het realiseren van de strategische doelen van jouw organisatie? En ben jij de persoon die steeds vaker in gesprek gaat met interne en externe partijen uit allerlei vakgebieden over die strategische doelen? Krijg jij er energie van om vanuit communicatie zichtbaar bij te dragen aan het behalen van organisatiedoelen en durf je hier verantwoordelijkheid voor te nemen? Heb jij de ambitie om, vanuit een strategisch autonome positie, de verbindende factor te zijn tussen werkvloer en directiekamer? Dan is de Van der Hilst D (BNP5) dé geschikte opleiding voor jou! De opleiding Executive Communicatieprofessional vergroot jouw vermogen om met impact strategisch te handelen. Dit doe je vanuit integraal vakinhoudelijk denken. Je geeft dit op maat vorm passend bij jouw organisatie en specifieke context.

Visieontwikkeling
Communicatie op strategisch organisatieniveau is per definitie multidisciplinair en vraagt om een integrale benadering. Jij leert om – juist bij turbulentie – een vakoverstijgende koers uit te zetten voor de communicatie van je organisatie. En je ervaart hoe je op effectieve wijze de mensen begeleidt en managet die hierbij een rol spelen. Je ontwikkelt je persoonlijke visie op communicatie en op strategisch communicatiemanagement zodat je zichtbare toegevoegde waarde levert. Je weet je rol met verve en overtuiging neer te zetten.

Wat kun je verwachten?
In een half jaar tijd ga je in een groep met maximaal 15 cursisten intensief aan de slag. State-of-the-art sprekers en docenten delen hun ervaring en kennis. Zij dagen je uit om uit je ‘comfort zone’ te komen. Jouw eigen praktijk en casuïstiek staan centraal en vormen de rode draad gedurende de opleiding. Je krijgt handvatten aangereikt om het geleerde op maat toe te passen. Jouw eigen casus ontwikkelt zich gedurende de opleidingsmaanden doordat je na iedere bijeenkomst opdrachten krijgt. De uitwerking van elke opdracht wordt beoordeeld en je krijgt hier studiepunten voor. Bij voldoende opgebouwde studiepunten ontvang je aan het einde van de opleiding het diploma Executive Communicatieprofessional.

Onderwerpen van de opleiding
Je ziet en begrijpt de dwarsverbanden tussen communicatie en de aanpalende vakgebieden in de organisatie (zoals HR, R&D, Finance, Legal, Facilitair) en je kunt er actief op acteren en dus snel kunt schakelen. Je kijkt naar het vakgebied communicatie vanuit organisatieperspectief en gewenste toegevoegde waarde.

Een greep uit de vakinhoudelijke thema’s die worden behandeld: Reputatiemanagement, riskmanagement, verandermanagement, kwaliteitsdenken, cultuur, omgevingsmanagement, accountability en dit alles in combinatie met jouw rol en professionele attitude.

Je wordt ondersteund bij het ontwikkelen van:

  • Jouw visie op communicatie.
  • Hoe het strategisch inzetten en algeheel managen van communicatie kan bijdragen aan de doelen van jouw organisatie.
  • Hoe je strategisch communicatiemanagement concreet vormgeeft en anderen hierin begeleidt.
  • Jouw professionele attitude als executive communicatieprofessional.

Meer weten over de D opleiding nieuwe stijl? Download de brochure. Aanmelden doe je hier.


Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInGoogle+Email to someonePrint this page
X